VÅRA SAMARBETEN

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss!

En Frisk Generation får stöd av Stockholms Läns Landsting, Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen.

”Som ledande aktör i branschen har våra beslut och prioriteringar en direkt påverkan på våra medarbetare och kunder men också på vår bransch och vår omvärld. Därför ska vi ta ansvar och ligga i framkant när det kommer till hållbarhet i vår bransch. Hållbarhet ska vara en integrerad del i affärsverksamheten där uppsatta mål bidrar till att skapa värde för bolaget. I långsiktigt samarbete med våra samhällspartners verkar vi för att förbättra vår bransch och öka mångfald och integration i samhälle och näringsliv.”

”Hälsa får aldrig vara en klassfråga. Hälsosamma matvanor och motion är en viktig del av livet, precis som mötet och pausen som måltiden erbjuder. För oss finns ingen motsättning mellan att älska och njuta av god mat och samtidigt leva sunt. Åtminstone inte när det gäller medelhavsmat. Vi vill vara med och bidra till att alla kan skapa goda vanor som varar livet ut. Därför väljer Di Luca & Di Luca att samarbeta med En Frisk Generation.”

LOKALA SAMARBETEN

Vill du bli en samarbetspartner?