VÅRA SAMARBETEN

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss!

”Som ledande aktör i branschen har våra beslut och prioriteringar en direkt påverkan på våra medarbetare och kunder men också på vår bransch och vår omvärld. Därför ska vi ta ansvar och ligga i framkant när det kommer till hållbarhet i vår bransch. Hållbarhet ska vara en integrerad del i affärsverksamheten där uppsatta mål bidrar till att skapa värde för bolaget. I långsiktigt samarbete med våra samhällspartners verkar vi för att förbättra vår bransch och öka mångfald och integration i samhälle och näringsliv.”

”Nestlé Healthy Kids är ett globalt program med syftet att förbättra kunskapen om hälsosam mat och öka mängden fysisk aktivitet hos skolbarn. 2016 omfattade programmet 84 länder och 8,4 mil. deltagare över hela världen, programmet är en långsiktig satsning och målet är att år 2030 inkludera 50 mil. skolbarn per år. I Sverige har vi valt att samarbeta med En Frisk Generation, vi tror starkt på deras idé om omsorgsfulla insatser för de som behöver det mest. Programmet är en del av Nestlés världsledande arbete inom nutrition, hälsa och välmående.”

LOKALA SAMARBETEN

Vill du bli en samarbetspartner?