En Frisk Generation får fortsatt anslag från Kronprinsessparets Stiftelse

Fotograf: Daniel Breece

En Frisk Generation är ett av de tretton projekt som får anslag av Kronprinsessparets Stiftelse. Anslagen delas ut till projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

“Stiftelsen vill att alla barn ska växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro oavsett sina förutsättningar”, säger Elin Annwall, verksamhetschef för Kronprinsessparets Stiftelse. “Med hjälp av expertrådet väljer vi ut projekt som skapar en positiv förändring i samhället, vi stödjer dessa projekt genom att bidra med finansiering och kunskap.”

“Vi lever i en tid av stora utmaningar. Samtidigt finns en fantastisk kraft och förmåga bland ideella aktörer att stötta barn och unga som är i ett skört läge i livet. Det finns en särskild styrka i att Stiftelsen stödjer projekt som också förebyggande bidrar till bättre hälsa och ökar ungas möjligheter att komma in i samhället. Det vinner vi alla på, såväl varje barn som får en bättre chans tidigare i livet som samhället i stort”, säger Lena Hök, medlem i Kronprinsessparets Stiftelses expertråd.

Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets Stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen initiativet Generation Pep (GEN-PEP) som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Stiftelsen delar årligen ut anslag till projekt som aktivt arbetar med att främja god hälsa och verkar för stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Stiftelsens styrelse har år 2017 beslutat att ge anslag till tretton projekt. Ansökningar om anslag beviljas av Stiftelsen efter en omfattande urvalsprocess. 213 ansökningar inkom under ansökningsperioden augusti 2017. Samtliga ansökningar har granskats utifrån matchning av Stiftelsens ändamål och uppfyllnad av Stiftelsens kriterier. Kronprinsessparets Stiftelses expertråd bidrar med kunskap och kompetens i urvalet av projekt utifrån en ambition att skapa verklig och genomslagskraftig förändring.

Källa:

Sveriges Kungahus

Kronprinsessparets Stiftelse