ENGAGERA ER SOM FÖRENING

INSPIRERA BARN OCH VUXNA TILL FYSISK AKTIVITET

Tillhör du en förening som vill vara med och bidra till att Sverige ska ha världens friskaste barn? Är du en av dem som förstått betydelsen av att få vara med i en förening, vad det betyder för självkänslan, det sociala nätverket och värdet att få vara med i en gemenskap?  Var med och samarbeta med oss!

Genom våra samarbeten med föreningar får familjer chansen att prova på olika typer av aktiviteter, allt ifrån friluftsliv till bollsport till intensiva fyspass.

Förhoppningen är att deltagarna hittar sin favoritaktivitet som de vill fortsätta med. I och med att ni som förening kommer och visar upp er verksamhet till våra familjer så har ni goda chanser att få nya medlemmar, som ni annars inte skulle nått.

VAD FÖRVÄNTAR VI OSS AV ERA LEDARE?

Våra deltagare är barnfamiljer, vilket bildar en grupp med ett brett åldersspann. Föräldrar gör alltid aktiviteten tillsammans med sitt/sina barn och aktivitetspassen ska anpassas för barn 8-10 år.  Ni ska sträva efter hög kvalitet och passen ska vara planerade för att visa upp er verksamhet på bästa möjliga sätt. På aktiviteterna ska fokus alltid ligga på glädje och att fånga ett intresse, och inte på tävling och prestationskrav. Aktiviteterna är i huvudregel i skolans gymnastikhall, förutom friluftsaktiviteter som hålls i närområdet.

Ni som förening får ni en möjlighet att visa upp er förening och varumärke samt att era ledare ersätts med ett arvode. Att samarbeta med oss är en jättebra möjlighet att även låta era duktiga ungdomar/idrottsutövare att få erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter. På så sätt får de en chans att utveckla sitt ledarskap, växa i sin ansvarsroll och få värdefull erfarenhet inför arbetslivet.

Föreningar vi samarbetar med