ENGAGERA ER SOM FÖRETAG

För att det ska vara möjligt för fler barnfamiljer att ta del av En Frisk Generations metod, behövs samverkan med näringslivet. En Frisk Generation stödjs av företag som vill engagera sig för att Sverige ska ha världens friskaste barn. Tillsammans erbjuder vi barnfamiljer runtom i Sverige en inkluderande gemenskap, glädje och energi genom frilufts- och idrottsaktiviteter som i sin tur främjar den fysiska och psykiska hälsan.

SVERIGE SKA HA VÄRLDENS FRISKASTE BARN

Vi är en ickevinstdrivande verksamhet. Vi är en insamlingsstiftelse som stöds av företag och organisationer som delar vårt engagemang och vision; att Sverige ska ha världens friskaste barn.

WHO’s rekommendationer för ungdomar är att vara fysiskt aktiv minst 60 minuter om dagen. 75-80% av ungdomarna uppfyller inte de rekommendationerna idag. Sverige är ett av de länder i världen som tillbringar mest tid stillasittande, och i snitt sitter en vuxen person 8 timmar per dag.

Vi tror på att alla barn förtjänar en barndom och stöttning av goda förebilder och vuxna. I En Frisk Generation bryter vi stillasittandet och bygger upp ett intresse för fysisk aktivitet och att delta i det lokala föreningslivet, samtidigt som familjebanden stärks. Att få vara delaktig och en del av en gemenskap har stor betydelse för självkänslan och känslan av samhörighet. Ett barn som är fysiskt aktiv i sin uppväxt fortsätter med största sannolikhet att vara aktiv även i vuxen ålder. En person som varit delaktig i föreningslivet och aktiv som barn har lättare att föra det vidare till sina egna barn, än en person som är inte varit fysiskt aktiv.

VILL NI INVESTERA I ETT FRISKARE SVERIGE?

Samarbete för oss handlar om att hitta partners som delar våra vision om att Sverige ska ha världens friskaste barn. Vårt mål är att inspirera barn, unga och vuxna att hitta drivkraften, glädjen och gemenskapen för en hälsosam livsstil.

Det finns flera olika typer av samarbeten. Antingen kan ni stödja verksamheten nationellt, stödja enskilda aktiviteter eller ingå ett lokalt partnerskap.

Läs mer om våra standardupplägg för företagssamarbeten:

>>Företagssamarbeten (PDF)

>>Företagssamarbete – Partners (PDF)

KOMPIS
5 000 – 99 000 kr

Våra kompisar bidrar på olika sätt till verksamheten genom att under året stödja En Frisk Generation med 5 000 – 99 000 kronor alternativt bidrar med material, tjänster eller annat stöd.

SUPPORTER
100 000 – 249 000 kr

Våra supporters bidrar under ett år med 100 000–249 000 kronor till verksamheten. Ett supporterföretag kan välja specifika aktiviteter att stödja t.ex. en skidresa för deltagarna eller En Frisk Generations familjelopp.

PARTNER
250 000 – 1 000 000 kr

Våra partners bidrar under ett år med minst 250 000 kronor till verksamheten. Tillsammans hittar vi en samarbetsform utifrån hur mycket och på vilket sätt företaget vill fördjupa sitt sociala engagemang. Våra Partners har dessutom möjlighet att ha en plats i En Frisk Generations advisory board. Det finns tre nivåer av partnerskap 250 000, 500 000 och 1 000 000.

VILL DU VETA MER?

För mer information om företagssamarbeten:

Janna Hellerup Ulvselius, Ordförande

janna@enfriskgeneration.se
0708 – 54 35 88