ENGAGERA ER SOM KOMMUN

INVESTERA I SVERIGES FRAMTID

Det är viktigt att barn och vuxna har en meningsfull och rolig fritid.  För barn som börjar i en förening/idrottsförening redan under barndomen ökar sannolikheten för att fortsätta vara aktiv i vuxen ålder. Föreningsliv skapar samhörighet, gemenskap, delaktighet och ett större socialt umgänge. En Frisk Generation erbjuder barnfamiljer, i områden där resurser kan vara begränsade, att kostnadsfritt pröva olika aktiviteter tillsammans som familj. Föräldrar är förebilder för sina barn och genom våra träffar motiveras dem till att välja och vägleda sina barn mot ett hälsosamt liv.

LÖNSAMT MED PREVENTION

I dag är ohälsa en väldigt stor kostnad för kommuner och landsting. Den samlade svenska ohälsobördan kostar, enligt Malmökommissionen Sverige, cirka 823 miljarder kronor per år. Kostnaderna kan sänkas avsevärt genom preventiva insatser. Det ger en god avkastning i form av friskare medborgare. Frågan ska inte vara vad det kostar att satsa på barn och ungdomar utan frågan är vad det kostar att låta bli. Tidiga hälsofrämjande insatser är avgörande för att barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap inte ska göra det. Inget barn ska hamna i utanförskap. Insatser för att bryta utanförskap och ohälsa kostar pengar, men det är ännu dyrare att låta bli.

> Läs mer om Skandias arbete om Utanförskapets pris.

I dag vet vi att ohälsa kan förebyggas genom sunda levnadsvanor. Vi vet att universella insatser kan förbättra hälsan i hela landet. Vi vet också att små förebyggande insatser tidigt i ett barns liv kan ge stor effekt och ses därför som samhällsekonomiskt lönsamma. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra, med vinster som mångfaldigt överstiger den ursprungliga insatsen. Vi hjälper kommuner och landsting att implemtentera En Frisk Generation för att motverka ohälsa och öka livskvalitén på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

TILLSAMMANS SKAPAR VI FRISKA GENERATIONER

Stiftelsen En Frisk Generation hjälper kommuner som vill implementera En Frisk Generations metod. För att arbetet ska bli långsiktigt upprättar En Frisk Generation treårigt avtal med kommuner. Kommunerna utser vilka skolor/ områden som de vill att  En Frisk Generation ska startas upp i. Kommunerna anställer minst en koordinator som arbetar med implementeringen. Stiftelsen och kommunerna har ett nära samarbete genom kontinuerlig utbildning, uppföljning och kvalitetssäkring av metoden och implementeringen.

> Läs mer om metoden och hur ni som kommun kan stötta era barnfamiljer

SE FILMERNA OM VÅR VERKSAMHET

Här kan du se två filmer om vår verksamhet. Dels en animerad film i form av vår årsberättelse för 2015 där vi summerar ett fartfyllt och intensivt år (Läs mer om vårt år 2015 här) och dels en film om vår verksamhet i stort där du får möta såväl deltagare som Verksamhetschef Anja Nordenfelt och Mai-Lis Helènius från Karolinska Institutet.

VILL DU VETA MER?

För mer information om hur ni kan implementera av En Frisk Generation i er kommun är ni varmt välkomna att kontakta:

Janna Hellerup Ulvselius, Generalsekreterare
janna@enfriskgeneration.se
0708 – 54 35 88

Vi samarbetar idag med följande kommuner

Tack för att ni hjälper oss att få barn och familjer att må bättre!