Styrelse

 Vår styrelse

Jörgen Begqvist

Ledamot

VD Fiskeriet Sverige AB

Gustaf Brandberg

Ordförande

Investerare Gullspång Invest

Pehr Oscarson

Ledamot

VD och Koncernchef Mekonomen Group

Maria Söderberg

Ledamot

Styrelseledamot i forskningsstiftelser

Kristina Mårtensson
Ledamot

Kanslichef Kommunal

Mai-Lis Hellénius

Adjungerad specialist

Professor Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Tema Hjärta-Kärl

H.K.H Prins Daniel

Beskyddare

Janna Hellerup Ulvselius

Generalsekreterare