Vad vi gör och varför

En Frisk Generation är en stiftelse och vi stöds av företag och organisationer som delar vår vision, att Sverige ska ha världens friskaste barn. Stiftelsen är en icke-vinstdrivande verksamhet samt religiöst och politiskt obunden.

Bakgrund

Sverige är ett av världens mest stillasittande länder, samtidigt som vi är de som motionerar mest. Klyftorna mellan fysiskt aktiva och inaktiva blir större. I vetenskaplig forskning har man sett att barns fysiska aktivitet sjunker med stigande ålder. 75-80% av våra ungdomar kommer inte upp till WHO´s rekommendationer att röra på sig 60 minuter per dag.

Små förebyggande insatser tidigt i ett barns liv kan ge stor effekt och ses därmed som samhällsekonomiskt lönsamma. Förebyggande insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra, med vinster som mångfaldigt överstiger den ursprungliga insatsen. Varje investerad krona ger 9 kr tillbaka.

Stiftelsen En Frisk Generation grundades utifrån resultatet som framkom av STOPP-studien (Karolinska Institutet). Studien visade att barns fysiska aktivitet sjunker drastiskt redan vid 10 års ålder. I resultatet framkom det att efter skoltid och på helgen var barns fysiska aktivitet mycket låg, i jämförelse  med under skoldagen.

Idén till En Frisk Generation skapades 2008 utifrån att bra kostvanor och fysisk aktivitet är avgörande för en god hälsa. Vi riktar oss inte enbart till barnen utan till hela familjen. Vårt syfte är att inspirera barnfamiljer och ge dem verktyg och metoder till en hälsosam livsstil. Eftersom grunden till hälsan läggs redan i barndomen är det viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns kost- och motionsvanor. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra på sig kommer att fortsätta med det även i vuxen ålder, samt kunna föra vidare den livsstilen till sina egna barn.

Vår drivkraft är att nästa generation som växer upp i Sverige är en friskare generation, en generation där fysisk aktivitet och sunda kostvanor är en naturlig och självklar del av vardagen.

Våra värdeord

GLÄDJE

Det långsiktiga resultatet av allt vi gör. Glädje genomsyrar hela verksamheten.

ENERGI

Vi inspirerar människor och hjälper barn och vuxna att få energi till en aktiv livsstil.

GEMENSKAP

Våra aktiviteter genomsyras av gemenskap. Vi hjälper till att stärka barnfamiljer.

PÅ RIKTIGT

Allt vi gör är faktabaserat. Vi har ingen dold agenda. Vi är tydliga och enkla.

Vår metod

Stiftelsen En Frisk Generation hjälper kommuner som vill implementera En Frisk Generations metod. För att arbetet ska bli långsiktigt upprättar En Frisk Generation treårigt avtal med kommuner. Kommunerna utser vilka skolor/ områden som de vill att verksamheten ska startas upp i. Kommunerna anställer minst en koordinator som arbetar med implementeringen. Stiftelsen och kommunerna har ett nära samarbete genom kontinuerlig utbildning, uppföljning och kvalitetssäkring av metoden och implementeringen.

En Frisk Generation är en uppsökande verksamhet, det vill säga att vi kontaktar och rekryterar familjerna till verksamheten. Under våren kontaktas föräldrar som har ett barn som ska börja i årskurs 2, i de utvalda skolorna, och erbjuds möjligheten att delta tillsammans som familj. Vi når därmed en bred åldersgrupp, men främst barn mellan 4-12 år. Hela familjen är välkommen oavsett ålder eller tidigare idrottserfarenhet.

Under ett års tid har familjerna två familjeaktiviteter i veckan , en vardag och en helgdag. Två olika typer av aktiviteter erbjuds varje månad ex. fotboll, basket, innebandy, ridning, friluftsaktiviteter, skidåkning, skridskoåkning m.m. Aktiviteterna koordineras av ledare från En Frisk Generation samt ledare från lokala idrotts-, och friluftsföreningar. Vid varje avslutad vardagsaktivitet serveras också en måltid i skolans matsal för att främja goda och hälsosamma matvanor. Helgpassen avslutar vi alltid med frukt.

Efter ett års tid har familjerna provat på ett stort utbud av aktiviteter och vi kan nu hjälpa dem genom att slussa in dem i en förening som de fattat tycke för. Detta medför en integration av familjer med lägre socioekonomisk status, annan etnisk bakgrund och därmed större mångfald i kommunernas idrottsföreningar. Allt för att implementera och upprätthålla en fysiskt aktiv livsstil och sunda matvanor, och därmed potentiellt kunna förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar hos de barnfamiljer som annars löper störst risk för detta.

Vår övertygelse är att vår metod ökar den fysiska aktiviteten och därmed både fysiskt och psykiskt välmående, samt ökar livskvaliteteten och känslan av sammanhang hos de barnfamiljer i samhället där behovet är som störst.

BETYDELSEFULLT SAMARBETE MED FÖRENINGSLIVET

Vår verksamhet bygger på ett samarbete med det lokala föreningslivet. Föreningar kommer och visar upp sin verksamhet för våra deltagare i 4-veckors perioder. Familjerna tränar tillsammans och hinner få en bra bild av respektive aktivitet och kan efteråt utföra den på egen hand eller bli medlem i föreningen.

Idrottsföreningar får en möjlighet att skicka duktiga idrottare för att planera och leda pass för våra deltagare. Därmed får ungdomar en bra möjlighet att utveckla sitt ansvarstagande och mogna i sin ledarroll. 

SE FILMERNA OM VÅR VERKSAMHET

Här kan du se två av våra filmer om vår verksamhet. Dels en animerad film i form av vår årsberättelse för 2015 där vi summerar ett fartfyllt och intensivt år (Läs mer om vårt år 2015 här) och dels en film om vår verksamhet i stort där du får möta såväl deltagare som verksamhetschef Anja Nordenfelt och Mai-Lis Helènius från Karolinska Institutet.

VILL DU VETA MER?

Brinner ni också för att skapa förutsättningar för en mer hälsosam livsstil? Kontakta oss så berättar vi gärna hur ett samarbete kan fungera:

Janna Hellerup Ulvselius, Generalsekretarare
janna@enfriskgeneration.se
0708–54 35 88

Exempel på aktiviteter som vi erbjuder våra deltagare

Armbrytning
Geocashing
Yoga
Friidrott
Hinderbana
Bågskytte
Kickbike
Fotboll
Frisbeegolf
BMX

Parkour
Dance Fusion
Badminton
Volleyboll
Innebandy
Capoeira
Bordtennis
Dans
Tennis
Friluftsfrämjandet
Boxning
Skridskoåkning
Skidåkning
Cirkel/fysträning
Pulkaåkning
Handboll
Simning
Gymnastik
Taekwondo
Basket