VÅRA SAMARBETEN

För att vår verksamhet ska vara möjlig krävs insatser från både näringsliv och kommuner. När det gäller vår vision att Sverige ska ha världens friskaste barn vet vi att förebyggande insatser tidigt i ett barns liv ger en väldigt stor effekt på barnets framtid. Den typen av insatser är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Tack för att ni hjälper oss!

En Frisk Generation får stöd av Stockholms Läns Landsting, Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen.

“Som ledande aktör i branschen har våra beslut och prioriteringar en direkt påverkan på våra medarbetare och kunder men också på vår bransch och vår omvärld. Därför ska vi ta ansvar och ligga i framkant när det kommer till hållbarhet i vår bransch. Hållbarhet ska vara en integrerad del i affärsverksamheten där uppsatta mål bidrar till att skapa värde för bolaget. I långsiktigt samarbete med våra samhällspartners verkar vi för att förbättra vår bransch och öka mångfald och integration i samhälle och näringsliv.”

“Vi vill att våra hyresgäster ska trivas i sina kvarter. Då är det viktigt att det finns saker att göra på fritiden. Genom samarbetet med En Frisk Generation når vi ut till familjer och framtida generationer. Ett viktigt steg mot friskare och aktivare barn och ungdomar.”

“Bra och hälsosamt mat är en hjärtefråga för det italienska familjeföretaget Di Luca & Di Luca AB med varumärket Zeta. Målet är att på alla sätt inspirera så många som möjligt till bättre vanor som varar länge. Medelhavsmaten är unik, den är nyttig men samtidigt njutbar. För oss är mat inte bara bränsle, utan måltiden är ett tillfälle till paus och trevligt umgänge. Det inte behöver vara svårt att äta nyttigt, det räcker långt att skaffa en ny, god vana i taget.”

Vill du bli en samarbetspartner?