Visionen att förbättra folkhälsan banar väg för nytt samarbete

Med målet att öka den fysiska aktiviteten bland barn och vuxna i Sverige, och därmed förbättra den svenska folkhälsan, har insamlingsstiftelsen En Frisk Generation, som beskyddas av H.K.H. Prins Daniel, ingått ett nytt samarbete med sportanläggningsföretaget Unisport.

Sverige är ett av de mest stillasittande länderna i världen, och i synnerhet är det de unga som inte rör på sig tillräckligt. Den idéburna organisationen En Frisk Generation är en uppstickare som satsar på att öka folkhälsan genom att engagera barnfamiljer runtom i Sverige i områden med begränsade resurser.

– Vi vill förbättra barns fysiska och psykosociala hälsa genom ökad fysisk aktivitet och goda kostvanor för vi ser att det behövs. De senaste siffrorna kring barns försämrade hälsa är oroande och just nu gör inte samhället tillräckligt i frågan. Därför känner vi det nödvändigt att fler aktörer är med och samarbetar för barnens och vår framtid skull, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef på En Frisk Generation.

Företaget Unisport delar ambitionen att öka aktiviteten hos svenskarna för ett ökat välbefinnande.

– Hela vår verksamhet kretsar kring sport och motion och när vi hörde talas om En Frisk Generations arbete med att inspirera barnfamiljer till att få en bättre hälsa, så tvekade vi inte en sekund till att starta ett samarbete med dem och bidra till deras vision – att Sverige ska ha världens friskaste barn. Deras vision stämmer nämligen mycket bra ihop med vår vision om ett hälsosammare samhälle, säger Stefan Andersson, Country Manager Unisport Sverige.

För mer information, var god kontakta:

En Frisk Generation: Anja Nordenfelt, verksamhetschef, Tel: 0709-74 02 92, E-post: anja@enfriskgeneration.se eller Maria Frändegård, presschef, Tel: 0709-187018

Unisport: Stefan Andersson, Country Manager, Tel: 0431-44 92 01, E-post: stefan.andersson@unisport.com eller Tomas Jonansson, marknadschef, Tel: 0722-37 61 50, E-post: tomas.jonasson@unisport.com

Mer om Unisport:

Unisport är marknadsledande på den nordiska marknaden inom idrotts- och motionsanläggningar och lägger stor värdering i att inspirera människor att hitta glädje i fysisk aktivitet. Unisports fokus ligger i att bygga attraktiva idrotts- och motionsanläggningar för att få fler människor att använda dem. Unisport bildades genom en sammanslagning av Unisport-Saltex Oy och Kerko Group Oy (Rantzows Sport) och har ca 300 anställda med en omsättning på 120 miljoner euro.


Fakta om ohälsotal i Sverige

  • Barn och vuxna i Sverige sitter stilla 8-9 timmar av sin vakna tid.
  • Andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är mycket liten. Svenska fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid.
  • Endast 1 av 4 svenska barn äter det av WHO rekommenderade intaget på 400 gram frukt och grönt/dag.

Källor:

Livsmedelsverket Socioekonomiska skillnader i matvanor i Sverige & The Nordic Monitoring System 2011-2014

WHO Physical activity strategy for the WHO European Region 2016-2025